Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

Mikor indult a mesterszak? 

Közép-Európában elsőként Magyarországon indult 2008-ban, 4 egyetemen. A Magyar Akkreditációs Bizottságtól (MAB) a Pécsi Tudományegyetem után, a Debreceni Tudományegyetemmel egy időben, 2008. május 30-án, kapta meg a szakindítási engedélyt a Nyugat-magyarországi Egyetem, a Szent István Egyetem (Gödöllő) pedig 2008. június 30-án. A mesterszak a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karáról került át Győrbe az Apáczai Karra. 

Milyen ismereteket sajátíthat el az a hallgató, aki itt végzi tanulmányait? 

A képzésben az emberi erőforrás-menedzsment korszerű módszereit és technikáit sajátíthatják el a hallgatók, egyúttal nagy hangsúly kerül a pszichológiai és tanácsadási ismeretek oktatására, átadására. Az EU igényeivel összhangban kiemelt szerepet kap a karriertervezés és -tanácsadás, az esélyegyenlőség és a hátrányos helyzetű csoportok kezelésének tanítása. A képzésben jelentős arányt képvisel a szakmai gyakorlat is. 

Milyenek a munkaerő-piaci esélyeik a végzett hallgatóknak? 

A mesterszakot végzett hallgatók lehetőségei igen széleskörűek. Humánerőforrás-szakemberként elhelyezkedhetnek a multinacionális cégek, hazai vállalatok, vállalkozások humánpolitikai osztályain. Ezen kívül tulajdonosként tanácsadó céget alapíthatnak, amelyet vállalkozási vagy non-porfit szervezeti formában működtethetnek. Természetesen alkalmazottként is elhelyezkedhetnek tanácsadó, fejvadász cégeknél vagy munkaügyi központoknál. A foglalkoztatási helyzet javítása céljából a szervezeti szintű tanácsadás mellett kiemelt szerepe van az egyénre szabott tanácsadásnak is.

Kik jelentkezhetnek a mesterszakra? 

A szakot elsősorban a korábban művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, humánerőforrás menedzser szakon végzettek részére ajánljuk. Természetesen felvételt nyerhet minden főiskolai diplomával rendelkező jelentkező, aki korábban teljesítette a mesterszak belépéséhez szükséges 30 kreditet (társadalomismeretből 10 kredit, pedagógiából és pszichológiából 20 kredit). Aki nem teljesítette a fenti modulokból a 30 kreditet, annak a mesterszak tanulmányaival párhuzamosan két szemeszter alatt kell teljesítenie az előírt alapozó ismeretek megszerzését. Természetesen már meglévő egyetemi diplomával is lehet jelentkezni. 

Hogyan történik a felvételi? 

Minden jelentkezőnek felvételi elbeszélgetésen kell részt vennie. A felvételi elbeszélgetésen szereplő tárgykörök: pedagógia, pszichológia (szociálpszichológia, munkapszichológia), andragógia, menedzsment, szociológia, foglalkoztatáspolitika, munkaerő-gazdálkodás. A jelentkező szabadon választhat egy tárgykört, és azon belül a megadott témakörök közül egyet. A jelölt által kiválasztott témakörből a felvételi bizottság tagjai kérdéseket tesznek fel. 

Hány pont szerezhető a felvételi során? 

Összesen 100 pont. Az oklevél minősítése alapján maximum 45 pontot, a felvételi elbeszélgetésen szintén maximum 45 pontot kaphat a jelentkező. Előnyben részesítés jogcímén (azaz hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért, nyelvvizsgákért, szakmai- és / vagy tudományos tevékenységért összesen) további maximum 10 többletpont kapható. 

Téli ünnepi nyitvatartási rend 2017. december 23. - 2018. január 1.
Munkaszüneti nap 2017. december 25. - 2017. december 26.
Munkaszüneti nap 2018. január 1.