Szak/diplomadolgozat leadás - 2017/2018. II. félév

 

Szak/diplomadolgozat leadásához információk az alábbi szakok hallgatóinak:

-        Művelődésszervező szak

-        Andragógia alapszak

-        Kulturális mediáció mesterszak

-        Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

-        Szociális és ifjúsági munka, ifjúságsegítő szakirány (FOSZK)

-        Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

  

Kedves végzős Hallgatók!

Kérem, hogy a szak/diplomadolgozat leadásánál az alábbiakat szíveskedjenek betartani!

-        Leadás határideje: 2018. május 14. (hétfő) 14:00 (a leadási határidő hosszabbítására nincs mód)

-        Leadás helye: Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék (Győr, Liszt F. u. 42. 1412-es iroda)

Az alábbi anyagokat kell leadni:

  • A szak/diplomadolgozatot 1 keményfedelű kötött példányban, melynek első oldalára be kell köttetni a plágium nyilatkozat 1 eredeti példányát (ezt a példányt majd visszakapják a hallgatók);
  • +1 eredeti, aláírt plágiumnyilatkozatot KÜLÖN LAPON!!!!
  • A fentieken kívül kizárólag a következő szakokon kell leadni konzultációkat igazoló lapot is:  Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak, Szociális és ifjúsági munka FOSZK;

-  Csak olyan szak/diplomadolgozat adható le, amely leadás előtt fel lett töltve a könyvtár honlapján keresztül! (Bővebb információ: lib.sze.hu).

- A védésre leadott szak/diplomadolgozatba pontosan azt a címet kell írni, ami a Neptunon szerepel.

Amennyiben a fenti anyagok közül bármely hiányzik, a szak/diplomadolgozatot sem adhatják le.

-  Fenti dokumentumokat kizárólag a titkárságon adhatják le (a hallgató, vagy a hallgató által megbízott személy), mivel a leadást aláírásukkal (vagy a megbízott személy aláírásával) igazolniuk kell.

Szak/diplomadolgozatot postai úton nem fogadunk el.

- A szak/diplomadolgozat egy spirálozott példányát Önöknek kell eljuttatni konzulensük számára (a konzulensi példányba is eredeti plágiumnyilatkozatot kell tenni).

- A záróvizsgára a Neptunon keresztül kell jelentkezniük (erről az Oktatásszervezési Osztály tájékoztatja Önöket). Ennek határideje eltérhet a dolgozat leadási és feltöltési határidejétől. Kérem, erre nagyon figyeljenek!

- Amennyiben valakinek külső konzulense van (nem SZE-s oktató), kérem, a következő adatokat – hallgató neve, Neptun kódja, szakja, konzulens neve, konzulens e-mailcíme és telefonszáma – írja meg nekem e-mailben, legkésőbb a dolgozatleadásig (bti@sze.hu)!

-  A dolgozatokat 2018. május 14-én (hétfő) 9 órától 14 óráig tudják leadni. Amennyiben valaki korábban szeretné leadni a dolgozatot, előzetesen e-mailben egyeztessünk!

- A végzős hallgatók vizsgaidőszaka 2018. június 16-ig tart. A vizsgás követelményű tárgyaknál kifejezetten figyeljenek arra, hogy időben teljesítsenek minden tárgyat és az érdemjegyek bekerüljenek a Neptun rendszerbe, ellenkező esetben nem tudnak záróvizsgát tenni.

 

A plágium nyilatkozat és a konzultációt igazoló lap letölthető itt:

http://bht.sze.hu/letoltheto-dokumentumok

 

Amennyiben a dolgozatleadással kapcsolatosan kérdésük van, szívesen állok rendelkezésükre.

 

A szak/diplomadolgozatok elkészítéséhez jó munkát kívánok! 

 

Véber Eszter
igazgatási ügyintéző

Egyetemi TMDK és Tehetségnap 2018. április 25.
Munkaszüneti nap 2018. április 30.
Munkaszüneti nap 2018. május 1.
Elektronikus ZH nap 2018. május 2.