ZV beosztás 2017-18-1

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Kedves Végzős Hallgatók!

 

Az alább linken elérhető a védés- és záróvizsga-beosztás a 2017/2018. tanév I. félévére:

Védés- és záróvizsga beosztás 2017/2018. I. félév

 

Figyelmesen nézzék meg a beosztásokat, mert szakonként változó, hogy a védés és a szóbeli felelet egyben, vagy külön van. Értelemszerűen, ahol együtt van, ott a hallgatónak csak egyszer kell jönnie, ahol külön van, ott két napon kell jönni.

 

FONTOS! Függetlenül attól, hogy ki hányadik a sorban, a védés és a záróvizsga napján is a kiírt kezdés előtt legalább 20 perccel meg kell jelennie minden beosztott hallgatónak a terem előtt! (A beosztás és a sorrend - adminisztrációs okok miatt - nem módosítható.)

 

Védésre illetve záróvizsgára kizárólag az a hallgató bocsátható, aki a képzésen abszolutóriumot (végbizonyítvány) szerzett, a kimeneti követelményben előírt kreditpontokat megszerezte, a mintatanterv által előírtakat teljesítette és ez a Neptun rendszerben rögzítésre került. Amennyiben ez nem történik meg - a beosztástól függetlenül - a hallgató nem bocsátható záróvizsgára.

A felkészüléshez sok erőt és kitartást kívánunk!

a Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék munkatársai

Egyetemi TMDK és Tehetségnap 2018. április 25.
Munkaszüneti nap 2018. április 30.
Munkaszüneti nap 2018. május 1.
Elektronikus ZH nap 2018. május 2.