Szak/diplomadolgozat leadás - 2017/2018. II. félév

A bejegyzés érvényessége lejárt!

 

Szak/diplomadolgozat leadásához információk az alábbi szakok hallgatóinak:

-        Művelődésszervező szak

-        Andragógia alapszak

-        Kulturális mediáció mesterszak

-        Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

-        Szociális és ifjúsági munka, ifjúságsegítő szakirány (FOSZK)

-        Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

  

Kedves végzős Hallgatók!

Kérem, hogy a szak/diplomadolgozat leadásánál az alábbiakat szíveskedjenek betartani!

-        Leadás határideje: 2018. május 14. (hétfő) 14:00 (a leadási határidő hosszabbítására nincs mód)

-        Leadás helye: Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék (Győr, Liszt F. u. 42. 1412-es iroda)

Az alábbi anyagokat kell leadni:

  • A szak/diplomadolgozatot 1 keményfedelű kötött példányban, melynek első oldalára be kell köttetni a plágium nyilatkozat 1 eredeti példányát (ezt a példányt majd visszakapják a hallgatók);
  • +1 eredeti, aláírt plágiumnyilatkozatot KÜLÖN LAPON!!!!
  • A fentieken kívül kizárólag a következő szakokon kell leadni konzultációkat igazoló lapot is:  Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak, Szociális és ifjúsági munka FOSZK;

-  Csak olyan szak/diplomadolgozat adható le, amely leadás előtt fel lett töltve a könyvtár honlapján keresztül! (Bővebb információ: lib.sze.hu).

- A védésre leadott szak/diplomadolgozatba pontosan azt a címet kell írni, ami a Neptunon szerepel.

Amennyiben a fenti anyagok közül bármely hiányzik, a szak/diplomadolgozatot sem adhatják le.

-  Fenti dokumentumokat kizárólag a titkárságon adhatják le (a hallgató, vagy a hallgató által megbízott személy), mivel a leadást aláírásukkal (vagy a megbízott személy aláírásával) igazolniuk kell.

Szak/diplomadolgozatot postai úton nem fogadunk el.

- A szak/diplomadolgozat egy spirálozott példányát Önöknek kell eljuttatni konzulensük számára (a konzulensi példányba is eredeti plágiumnyilatkozatot kell tenni).

- A záróvizsgára a Neptunon keresztül kell jelentkezniük (erről az Oktatásszervezési Osztály tájékoztatja Önöket). Ennek határideje eltérhet a dolgozat leadási és feltöltési határidejétől. Kérem, erre nagyon figyeljenek!

- Amennyiben valakinek külső konzulense van (nem SZE-s oktató), kérem, a következő adatokat – hallgató neve, Neptun kódja, szakja, konzulens neve, konzulens e-mailcíme és telefonszáma – írja meg nekem e-mailben, legkésőbb a dolgozatleadásig (bti@sze.hu)!

-  A dolgozatokat 2018. május 14-én (hétfő) 9 órától 14 óráig tudják leadni. Amennyiben valaki korábban szeretné leadni a dolgozatot, előzetesen e-mailben egyeztessünk!

- A végzős hallgatók vizsgaidőszaka 2018. június 16-ig tart. A vizsgás követelményű tárgyaknál kifejezetten figyeljenek arra, hogy időben teljesítsenek minden tárgyat és az érdemjegyek bekerüljenek a Neptun rendszerbe, ellenkező esetben nem tudnak záróvizsgát tenni.

 

A plágium nyilatkozat és a konzultációt igazoló lap letölthető itt:

http://bht.sze.hu/letoltheto-dokumentumok

 

Amennyiben a dolgozatleadással kapcsolatosan kérdésük van, szívesen állok rendelkezésükre.

 

A szak/diplomadolgozatok elkészítéséhez jó munkát kívánok! 

 

Véber Eszter
igazgatási ügyintéző

Szakirányválasztás 2018. szeptember 17. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 21. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00