Szakmai gyakorlat MEET 17/18 elott

Szakmai gyakorlat 
ANETMA1251, ALETMA1251, ALETMKA1251
4. félév, nappali tagozaton 150 óra, levelező tagozaton 40 óra, 10 kredit
Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

KIZÁRÓLAG A 2017/2018. TANÉV ELŐTTI MINTATANTERVEKEN LÉVŐ HALLGATÓKRA VONATKOZIK!


A GYAKROLAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A szakmai gyakorlat célja az ismeretek alkalmazásának elősegítése, a szakmai attitűd és magatartás kialakításának támogatása.

A szakmai gyakorlat során a hallgatók megismerik azokat a módszereket, technikákat, szabályokat, amelyeket a különböző tanácsadó cégek és intézmények alkalmaznak:

  • A tanácsadó cégek/intézmények esetén: tanácsadási tevékenység megfigyelése, végzése, tanácsadási módszerek gyakorlati megismerése és alkalmazása
  • A gazdasági, pénzügyi szervezetek és intézmények esetén: karriertervezés, emberi erőforrások tervezése, ösztönzési rendszer gyakorlati megismerése és alkalmazása


A gyakorlat helyszíne a hallgatók által választott bármely olyan intézmény lehet, ahol gyakorlati tanácsadói tevékenység folyik, illetve a tanácsadáshoz kapcsolódó nemzetközi kutatási vagy projekttevékenységet végeznek.

Az intézménynél – a tanácsadó munka jellegéből következően – ifjúsági korosztályokkal történő munka (oktatási intézmények, felsőoktatás) valamint felnőtt korosztályokkal történő munka (felnőttképzési intézmények, munkaügyi központok, non-profit- és profitorientált tanácsadó szervezetek) lehetőségét kell biztosítani. A hallgatóknak érdeklődésüknek megfelelően speciális gyakorlóhelyeken is lehet gyakorlataikat teljesíteni (például: etnikummal, migránsokkal, tehetséggondozókban, nemzetközi önkéntes hálózatban… stb.).

Elvárás, hogy az intézménynél a gyakorlat vezetését szakmailag felkészült, felsőfokú végzettséggel rendelkező, főállású alkalmazott lássa el, illetve, hogy az intézmény, együttműködési nyilatkozatban (1. sz. melléklet) vállalja a gyakorlatok lebonyolítását és dokumentálását (2. sz. melléklet). Az együttműködési nyilatkozatot kitöltve, a gyakorlatvezető aláírásával 2020. március 13-ig kell eljuttatni a Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszékre, Véber Eszter gyakorlati koordinátor részére

A hallgató feladata, hogy megismerje az adott intézményt/szervezetet, annak történetét, szolgáltatásait, munkáját, gyakorlatát. Aktívan részt kell vennie a munkában. Konkrét feladata mindig az adott cég tevékenységétől és aktuális megbízásaitól függ. 

A gyakorlati helyen a levelező tagozatos hallgatóknak 40 órát, a nappali tagozatos hallgatóknak 150 órát kell eltölteniük.

 

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Aláírás feltétele: A hallgató részéről – a gyakorlathoz kapcsolódóan – határidőre, megfelelően elvégzett adminisztráció. A hiánytalanul kitöltött dokumentumok, valamint az előírásoknak megfelelő beadandó határidőre történő leadása, a (Neptunban a tárgy oktatójaként megjelölt) gyakorlati koordinátor részére.

A gyakorlat értékelése két részből áll:

  1. A külső gyakorlatvezető által adott értékelés és érdemjegy.

Ennek szempontjait tartalmazza az „Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak szakmai gyakorlati feladatok dokumentálása” című, 2. sz. melléklet. Ezt a mellékletet a hallgatónak a szakmai gyakorlat megkezdésekor le kell adnia a gyakorlatvezetőnek és a gyakorlat befejeztével kitöltve, lepecsételve, aláírva, és gyakorlati jeggyel ellátva kell csatolnia a beszámoló végére.

  1. A hallgató által készített naplószerű beszámolóra kapott érdemjegy

Szempontok a naplószerű beszámolóhoz (a vastagon szedett szempontok a beszámoló kötelező részei, a többiről a rendelkezésre álló információk függvényében írhat):

-       A gyakorlati hely pontos neve, címe, elérhetőségei, honlapjának címe

-       A gyakorlati helyen dolgozó kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetőségei (telefon, e-mail)

-       A gyakorlati hely szakmai profilja története, tevékenysége, filozófiája, stratégiája… stb.

-       A szervezet felépítése ábrával (organogram), működési sajátosságok

-       Az emberi erőforrás jellemző adatai 
    (szakmai összetétel, belső-külső szakemberarány, kliens-segítő személyzet arány, karriertervezés, képzés, jellemző stresszhelyzetek és probléma-megoldási módok, rekreáció, tudományos munka)

-       Finanszírozási mechanizmusok: technikai-anyagi feltételek, infrastruktúra, információs rendszer. 

-       Döntéshozatali mechanizmusok: Döntés-előkészítés, döntéshozatal, végrehajtás-ellenőrzés, értékelés. 
        A hatalmi viszonyok, kommunikáció, konfliktus-kezelés, minőségbiztosítása.

-       A cég/intézmény kliensköre, a szolgáltatásokat igénybe vevők bemutatása
        (forgalmi adatok, pszichoszociális jellemzők, elérhetőségek, hozzáférhetőség és elfogadottság… stb.)

-       A cég/intézmény kapcsolatrendszere és fejlesztési elképzelései

-       A hallgató által végzett konkrét tevékenység leírása, napi bontásban, és annak értékelése (önreflexió)

-       A hallgató tapasztalatai, észrevételei és fejlesztési javaslatai

-       Mellékletek: az „Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak szakmai gyakorlati feladatok dokumentálása” nyomtatvány hiánytalanul kitöltve,
        cégszerű aláírással ellátva
(ezen kívül lehet pl.: prospektus, statisztikai kimutatások, elemzések, esettanulmányok… stb.)

-       A címlap formátuma a 3. sz. mellékletben található

-       A beszámoló terjedelme (a címlap és a mellékletek nélkül) 6-8 A4-es oldal
        (Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5-ös sortávolság, 2,5 cm-es margók)

A beszámoló (és a gyakorlatvezető által kitöltött értékelőlap) beérkezési határideje:
2020. május 3.
(Késve beérkezett munkát nem fogadunk el!)

Az anyagot a Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszékre, Véber Eszter gyakorlati koordinátor részére kell eljuttatni, nyomtatott formában!

 

Gyerekegyetem 2020 2020. június 22. - 2020. június 26.
Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.