Ált. szakmai gyakorlat MEET 17/18-tól

Általános szakmai gyakorlat

AKNM_BHTM038, AKLM_BHTM038

3. félév, 30 óra, 3 kredit

Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

A tanulmányaikat a 2017/2018. tanévtől megkezdett hallgatók számára!

 

 

Az általános szakmai gyakorlat célja

Az általános szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a tanácsadási területek közül a pályaorientációval, életpálya-tanácsadással, karrier menedzsmenttel kapcsolatos tapasztalatot szerezzenek. A gyakorlat elméleti hátterét a „Pályaorientáció az EU-ban” (AKNM_BHT048, AKLM_BHTM048) című kurzus adja. A fenti kurzushoz kapcsolódóan a félév során elkészített csoportos pályaorientációs foglalkozási forgatókönyv alapján a hallgató egy csoportos pályaorientációs foglalkozást tart. A gyakorlat helyszínét a hallgatók szabadon választják, amely lehet bármely hazai vagy külföldi, oktatási, pályaválasztási, pályatanácsadási feladatot ellátó intézmény (pl. volt általános- vagy középiskolája, az Új Nemzedék Központ valamely irodája, Mobilis… stb.)

 

A gyakorlóhellyel szemben támasztott követelmény

Az intézménynél a gyakorlat vezetésére szakmailag felkészült, felsőfokú végzettséggel rendelkező főállású alkalmazott lássa el, valamint az intézményben oktatási, illetve a pályaorientációval kapcsolatos gyakorlati tanácsadói tevékenység folyjék.

Az intézmény, ahol a gyakorlat történik, együttműködési nyilatkozatban vállalja a gyakorlatok lebonyolítását (1. sz. melléklet) és dokumentálását (2. sz. melléklet). Az együttműködési nyilatkozatot kitöltve, a gyakorlatvezető aláírásával 2019. március 18-ig kell leadni a Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék titkárságára.

 

A gyakorlat tartalma

Az általános szakmai gyakorlat során a hallgatók a munka-életpályatanácsadási, karriermenedzsment tanácsadási tevékenység szakirodalmai alapján és a „Pályaorientáció az EU-ban” (AKNM_BHT048, AKLM_BHTM048) című kurzushoz kapcsolódóan elkészített csoportos pályaorientációs foglalkozást előkészítik, megtartják, értékelik. A feladatot egyénileg, vagy párban is végezhetik.

A feladattal a hallgatóknak 30 órát kell eltölteniük, amely magában foglalja az elméleti felkészülést, az intézménnyel történő kapcsolattartást, a csoportos foglalkozás megszervezését és megtartását, valamint a reflexív beszámoló megírását.

 

Számonkérés

A szakmai gyakorlat értékelése két részből áll:

- egyrészt a hallgató kap egy érdemjegyet a gyakorlatvezetőtől. Ennek szempontjait tartalmazza az „Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak általános szakmai gyakorlati feladatok dokumentálása” című 2. sz. melléklet. Ezt a mellékletet a hallgatónak a szakmai gyakorlat megkezdésekor le kell adnia a gyakorlatvezetőnek és a gyakorlat befejeztével kitöltve, lepecsételve, aláírva, és gyakorlati jeggyel ellátva kell visszahoznia;

- másrészt a hallgatónak egy naplószerű beszámolót kell készítenie, hogy pontosan nyomon követhető legyen a konkrét gyakorlati tevékenység (3. sz. melléklet).

 

Szempontok a naplószerű beszámoló elkészítéséhez:

(a vastagon szedett szempontok a napló kötelező részei, a többiről a rendelkezésre álló információk függvényében írhat.):

 

- gyakorlati hely pontos neve, címe, elérhetőségek, honlap, látogatás időpontja(i)

- a választott gyakorlati helyen dolgozó kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetősége

- a gyakorlati hely szakmai profilja (pl. közoktatási intézmény), rövid története, tevékenysége (pl. a pályaorientációval kapcsolatos tevékenysége)

- a hallgató által végzett konkrét tevékenység 1-2 oldalas leírása annak értékelése (önreflexió), a hallgató tapasztalatai, észrevételei és fejlesztési javaslatai

- mellékletek: a megtartott pályaorientációs foglalkozás forgatókönyve

- a címlap formátuma a 3. sz. mellékletben található

- a beszámoló terjedelme a címlapon és a mellékelt forgatókönyvön kívül 3-5 A4-es oldal, 12-es betűméret, szimpla sortáv, 2,5 cm-es margók

 

A gyakorlatvezető által kitöltött értékelőlap és a hallgató által elkészített beszámoló beérkezési határideje:

2019. május 6.

(késve beérkezett munkát nem fogadunk el!).

 

A hallgató szakmai gyakorlati jegye a gyakorlatvezető által adott és a naplószerű beszámolóra kapott érdemjegy számtani átlaga.

Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.
Beiratkozás a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. február 6. - 2020. február 7.
AK diplomaátadó 2020. február 7. 14:00 - 15:00