ZV és szakdolgozat

 

SZAKDOLGOZAT / DIPLOMAMUNKA ÉS ZÁRÓVIZSGA INFORMÁCIÓK

Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék

 

 Információk az alábbi szakok hallgatói számára:

            —         Kulturális mediáció mesterszak

            —         Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

            —         Művelődésszervező szak

            —         Andragógia alapszak

            —         Szociális és ifjúsági munka, ifjúságsegítő szakirány (FOSZK)

            —         Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

  

 1.    Témaválasztás és módosítás

            —    Szakfelelősi engedély

 2.    Diplomamunka-konzultáció

            —    Konzultációt igazoló lap


 3.    Formai és tartalmi követelmények

            —    Kemény borító

            —    Hallgatói nyilatkozat

            —    Belső címlap

            —    Titkosítási kérelem

            —    Titkosítási nyilatkozat

 4.    A dolgozat benyújtása

 5.    Bírálat

 6.    Záróvizsga
            —    PowerPoint bemutató sablon
Szakirányválasztás 2018. szeptember 17. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 21. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00