Szakmai gyakorlat MKUME

Szakmai gyakorlat
AKNM_BHTM068, AKLM_BHTM068
4. félév, 160 óra, 4 kredit
Kulturális mediáció mesterszak 

A szakmai gyakorlat célja

A szakmai gyakorlat célja az ismeretek alkalmazásának és a szakmai attitűd és magatartás kialakításának elősegítése.

 

A szakmai gyakorlat ideje

A kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl a 3. vagy 4. félév során egy alkalommal kulturális intézményben vagy szervezetben teljesítendő négy hetes, 160 óra időtartamú, képzési időszakhoz kapcsolódó (a nyári szünet időtartamára is kiterjeszthető) gyakorlat. A gyakorlati helyen a nappali és levelező tagozat hallgatóinak egyaránt 160 órát kell eltölteniük.

 

A gyakorlóhellyel szemben támasztott követelmény

A szakmai gyakorlati helyet a felsőoktatási intézmény jelöli ki a hallgatóval egyeztetve. A gyakorlati helyszínek lehetnek: közművelődési intézmények, múzeumok, könyvtárak, kulturális intézmények és szervezetek, valamint bármely települési önkormányzat, egyházi, nonprofit és civil szervezet, amennyiben kulturális tevékenységet is folytat, és amelyekkel a szakmai gyakorlatra a felsőoktatási intézmény megállapodást kötött. A hallgatóknak érdeklődésüknek megfelelően speciális gyakorlóhelyeken is lehet gyakorlataikat teljesíteni (például: etnikummal, migránsokkal foglalkozó intézményben, tehetséggondozókban, nemzetközi önkéntes hálózatban, magángyűjteményekben, stb.). A Nemzeti Művelődési Intézettel egyetemünknek külön megállapodási szerződése van, amely a gyakorlatra is kiterjed.

A szakmai gyakorlati helynek rendelkeznie kell a szakmai gyakorlat szakszerű irányításához szükséges felkészültségű gyakorlatvezetővel. A hallgató a tantárgyfelelős dr. Lanczendorfer Zsuzsanna javaslatára (lanczendorfer.zsuzsanna@sze.hu) vagy saját ötlete alapján keres gyakorlóhelyet, amely megfelel a fenti követelményeknek. Az intézmény, ahol a gyakorlat történik, együttműködési nyilatkozatban vállalja a gyakorlatok lebonyolítását (1. sz. melléklet) és dokumentálását (2. sz. melléklet). Az együttműködési nyilatkozatot kitöltve, a gyakorlatvezető aláírásával 2020. március 13-ig kell beküldeni a Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék titkárságára. 

 

A hallgató feladata

A hallgató feladata, hogy megismerje a különböző intézményeket, szervezeteket, azok történetét, szolgáltatásait, munkáját, gyakorlatát.

 

A szakmai gyakorlat értékelése

A hallgató szakmai gyakorlati jegye a gyakorlatvezető által adott és a naplószerű beszámolóra kapott érdemjegy számtani átlaga. 

A hallgató kap egy érdemjegyet a gyakorlatvezetőtől  (2. sz. melléklet.) Ezt a mellékletet a hallgatónak a szakmai gyakorlat megkezdésekor le kell adnia a gyakorlatvezetőnek és a gyakorlat befejeztével kitöltve, lepecsételve, aláírva, és gyakorlati jeggyel ellátva kell visszahoznia.

A hallgatónak egy naplószerű beszámolót is kell készítenie, hogy pontosan nyomon követhető legyen a konkrét gyakorlati tevékenység. Ez tartalmazza a gyakorlati hely és tevékenységének a bemutatását, (pontos neve, címe, elérhetőségek, honlap, látogatás időpontja, valamint a hallgató által végzett konkrét tevékenység leírását és annak értékelését, saját észrevételeit és fejlesztési javaslatait.

A beszámoló terjedelme: a címlapon kívül 4-5 A4-es oldal, 12-es betűméret, szimpla sortáv. A címlap formátuma a 3. sz. mellékletben található.

 

A gyakorlatvezető által kitöltött értékelőlap és a hallgató által elkészített beszámoló beérkezési határideje:
2020. május 3.
(késve beérkezett munkát nem fogadunk el!).

 

Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.
Beiratkozás a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. február 6. - 2020. február 7.
AK diplomaátadó 2020. február 7. 14:00 - 15:00